💡 Công suất: 2,3 MWp

🧰 Tấm pin: Suntech
🧰 Inverter: Sungrow

📡Ngày vận hành: 31/12/2020