DỊCH VỤ - GIẢI PHÁP

ĐIỆN MẶT TRỜI
Cá nhân, hộ gia đình

XEM CHI TIẾT

ĐIỆN MẶT TRỜI
Doanh nghiệp

XEM CHI TIẾT

ESCO
Giải pháp hỗ trợ tài chính

XEM CHI TIẾT

GIẢI PHÁP
Quản lý - vận hành

XEM CHI TIẾT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Công suất: 998 kWp
Ngày vận hành: tháng 12/2020

AN VIỆT KTY - TÂN MỸ CHÁNH

Công suất: 1000 kWp
Ngày vận hành: 31/12/2020

GÒ QUAO, KIÊN GIANG

Công suất: 999 kWp
Ngày vận hành: tháng 12/2020

CÔNG TY VIỆT MỸ - BÌNH ĐỊNH

DỰ ÁN KHU DU LỊCH ĐẠI NAM

Công suất: 1.653,64 kWp
Ngày vận hành: tháng 05 - 2020

Đường đi bộ - Trạm Trượt Thác + Trượt Tuyết

Công suất: 872,04 kWp
Ngày vận hành: 05/2020

Đường đi bộ cổng số 6 – Trạm Văn Phòng

Công suất: 1212,17 kWp
Ngày vận hành: 06/2020

Đường đi bộ ra biển nhân tạo – Trạm Biển + Đền Thờ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

                          

                  

                

 
 
 
 
 
 

ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH